Høring – Alkoholpolitisk handlingsplan

Den alkoholpolitiske handlingsplanen legges ut til offentlig høring i perioden 12.02.2024 - 01.03.2024

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk. Den kommunale frihet er større på dette området enn på de fleste andre områder. En konsekvens av dette er at den norske alkoholpolitikken i stor grad er avhengig av hvilken politikk kommunene fører. 

Kommunen har etter § 1-7d en plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

Handlingsplanens hensikt er å bidra til en forsvarlig alkoholpolitikk som både ivaretar hensynet til alkohollovens formål og legger til rette for en bærekraftig restaurant-, utelivs- og dagligvarebransje. 

Dette vil bidra til et attraktivt og mangfoldig uteliv med forutsigbare og næringsvennlige rammebetingelser, samtidig som hensynet til forsvarlig alkoholomsetning, kontroll og alkoholfrie arenaer ivaretas. I arbeidet med den alkoholpolitiske handlingsplanen er det fokusert på å få en tydeligere praktisering av allerede eksisterende reguleringer. Dette innebærer en grundig gjennomgang av gjeldende lover og retningslinjer for salg, markedsføring og konsum av alkoholholdige produkter. 

Målet er å styrke implementeringen av eksisterende reguleringer for å redusere skadelig alkoholbruk og fremme ansvarlig alkohol konsum.

Den alkoholpolitiske handlingsplanen kan lastes ned via følgende lenke på kommunens nettside: Alkoholpolitisk handlingsplan Krødsherad 2024-2028 (PDF, 790 kB)

Krødsherad kommune setter stor pris på innspill til planen.

Frist for å komme med innspill er 01.03.2024

Du kan sende dine innspill til kommunen via elektronisk skjema på kommunens nettside eller på epost til kommunens postmottak: post@krodsherad.kommune.no.