Hold meg, slipp meg - gratis kurs for tenåringsforeldre

Sigdal og Krødsherad inviterer til kurs for familier med barn i tenårene.

Kurslederne som er ansatte er sertifisert i kursopplegget. 

  • Tenåringen får mulighet til å få fortalt foreldre hvordan det er å være seg i familien og andre ting som er viktig.
  •  Foreldre lærer mer om å være foreldre når ungen skal bli mer selvstendig.
  • Rett og slett får familier mulighet til å forstå hverandre bedre, snakke mer åpent med hverandre, og få færre store og vonde uenigheter!
  • Kurset er prøvd ut i Nesodden kommune for godt over 100 familier siden kursopplegget ble omarbeidet fra USA til Norge.
  • I dag er det ventelister på familier som vil delta!
  • Se film om kurset på YouTube

Datoer for neste kurs 2024: 

  • Dato: 06.02., 13.02., 05.03. og 12.03. 
  • Tid: kl. 17.30 – 20.00 alle dagene.

Påmeldingsfrist er 26.01.2024

Kjenner du noen gang på følelsen av å komme til kort i forhold til tenåringene i familien?

Da er kanskje dette kurset noe for dere!

Livet som tenåring er en utfordrende fase i livet for hele familien. Den unge er gjennom tøffe forandringer på kropp og sinn. 

Det er ikke lett å være gode foreldre for barn som er under stor omstilling.
Da kan det være godt å få tips om hvordan vi tar vare på hverandre og samhørigheten i familien.

Kursopplegget

Passer det best å delta i en annen kommune enn den dere bor i, er det greit.

Det viktigste er at dere blir med på alle samlingene, og at tenåringen i huset vil bli intervjuet av en kursleder.

Ved kursslutt får familien tilbud om å snakke sammen med kurslederen. Hensikten er å møtes for å finne mer ut av hverandre og hvordan leve med forskjellene. Det er nøkkelen til færre uenigheter og vonde følelser.