Hold bygda ren

Utsikt Noresund Bringebær aug15 Inger Bjerkerud AKSJONSDAG Onsdag 10.mai 2017

 

Nå er våren her, og det er tid for rydding! Tradisjon tro inviterer vi til dugnad!

 

Vi har som tidligere, delt bygda inn i roder, og vi håper du er villig til å stille opp som rodeleder.

 

Vedlagt følger liste over rodelederne og oppsamlingsplass for søppel.

Det er ikke meningen at rodeleder skal utføre arbeidet alene. Andre som bor i samme rode skal være medhjelpere. Som rodeleder ber vi deg skaffe medhjelpere og ta ansvar for at din rode blir ryddet.

 

Til de rodeledere som har forretninger/servicesenter på sin strekning, vil vi opplyse om at disse selv får anmodning om å rydde på sitt eget område.

Liste over bedrifter som har fått slik anmodning følger vedlagt.

 

Vi vil i god tid sørge for at hver enkelt rodeleder får utdelt søppelsekker til sin rode.

 

Aksjonen må være avsluttet innen kl.22.00 om kvelden. Søpla blir ikke hentet før torsdag morgen. Hvis det ikke passer å plukke søppel den oppsatte dagen vi har bestemt, er det ikke noe i veien for at din rode kan utføre jobben en annen dag. Avfallet må da oppbevares forsvarlig og bringes til oppsamlingsplassen før kl.22.00 på aksjonsdagen.

 

Vi har også i år gjort avtale med Kjetil Jegleim AS som sørger for at det oppsamlede avfallet på oppsamlingsplassene blir hentet. Tusen takk for at du stiller opp i dette arbeidet!

 

Vi håper alle som er bedt om å trå til som rodeledere er villige til å hjelpe oss med å holde bygda ren.

 

Med vennlig hilsen

Krødsherad kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Se linken under for oversikt over bedrifter, roder og rodeledere