Gratis ENØK-rådgivning og kurs for eiere av eldre bygg i Viken

Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket! Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.

Eiere av eldre bygg eldre enn ca. 1960 kan nå få gratis rådgivningTilbudet gjelder også for landbruksbygninger, murbygg, borettslag, sameier, lag og foreninger. Verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan også få hjelp.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA)

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. Første mulighet er på Asker museum 2. februar kl. 18-21. Kurset er gratis, men krever påmelding, meld deg på her

Vi vil også tipse om vårt gratis digitale søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet som arrangeres 13. februar. Her kan eiere få informasjon om tilskuddsordninger til istandsetting og få gode tips til å skrive søknader. Meld deg på her.