Gode tilbakemeldinger til skolene i Krødsherad

Som del av prosjektet «Inkluderende læringsmiljø»  har begge skolene denne uka  hatt besøk av  skolevurderere fra utdanningsdirektoratet. Skolevurdererne har gjennomført samtaler med elever, foreldre, lærere og ledelse, samt observasjon på skolene. Skolevurdererne er blitt godt mottatt og rapporter  fra arbeidet konkluderer med at det er mye godt arbeid som gjøres i skolene våre. Et flott utgangspunkt for videre arbeid i prosjektet!