Forslag til reguleringsplan for fv 192 fra Haslerud til Fyrandsbråten

Bilde av statens vegvesen logo - Klikk for stort bilde Statens vegvesen har laget forslag til reguleringsplan for fv 192 fra Haslerud til Fyransbråten, som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Plandokumentene finner dere ved å trykke på linken nedenfor, eller dere kan komme innom på kommunehuset og se på dokumentene på papir. I tillegg har Statens vegvesen åpen kontordag på kommunehuset på Noresund mandag 11.des fra kl 14.00-18.00. Her blir det anledning til å se reguleringsplanforslaget, stille spørsmål, og diskutere planen med representanter fra Vegvesenet.»

 


Høringsdokumentene finner du her