Forskrift om endringer i covid-19-forskriften - unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

Klikk for stort bildeFullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 4. mai.

Fullvaksinerte sidestilles dermed med de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og slipper dermed smittekarantene. For fullvaksinerte blir det dermed ingen krav om å ta en test etter nærkontakt med en som er smittet.

Det er allerede fastsatt fra før at personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene slipper såkalt ventekarantene.

 

Personer som kun har fått én dose

Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 12 uker siden kan fritas fra smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet. De som ikke ønsker eller kan ta test, må i smittekarantene.

– Det er viktig at alle som skal ha to doser, tar andre dose på riktig tidspunkt for å få full beskyttelse, og beholde statusen som vaksinert, sier Høie.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert, hverken for de som har fått én eller to doser. Dette er noe som er til vurdering.

Kan gå ut av karantene

Vaksinerte som er i smittekarantene når endringen trer i kraft, kan gå ut av karantenen dersom det har gått mer enn tre uker siden første dose. De som bare har fått én dose, må ta en PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten hvis de går ut av karantenen.

Fullvaksinerte trenger ikke teste seg når de går ut av karantene.

Dette er smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

 

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25.
I
I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:
§ 4 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.
Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten.
II
Forskriften trer i kraft 3. mai 2021 kl. 24:00.

 

Her kan du lese hele Covid-19 - forskriften