Foreldrebetaling for omsorgstilbud i barnehage og SFO

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde Klikk for stort bilde          

Regjeringen endret i påsken en forskrift ang. betaling for omsorgstilbudet. Denne er gjeldende fra 14.04. og lyder som følger:

I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer: 

§ 4 første ledd - I perioden barnehagene er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager fra 14. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-740

Dette må forstås slik at omsorgstilbudet, uavhengig av omfanget, skal følge ordinær betaling fra tirsdag 14.04.20. Krødsherad kommune synes det er vanskelig å be om betaling i ettertid for et tilbud som før påske har vært gratis. Kommunen har derfor bestemt at betaling for omsorgstilbudet først gjøres gjeldende fra mandag 20.04. Betalingen vil gjelde både barn i barnehage og barn i SFO.

Dersom noen av dere ikke ønsker å benytte dere av dette tilbudet mandag og tirsdag neste uke må barnehagene få beskjed om dette snarest.

Jeg minner også om at barnehagene åpner for ordinær drift fra onsdag 22.04. med de retningslinjene regjeringen har varslet innen 16.04.20.

 

Med vennlig hilsen

Børre Jensen

Oppvekstsjef i Krødsherad kommune

Kontaktinfo

Børre Jensen
Leder oppvekst og kultur
E-post
Mobil 416 34 823