Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020

oljefyr - Klikk for stort bilde Krødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg om fjerne oljefyr og oljetank. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.   

Gjennom Enovas tilskuddsordning kan du få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank, samtidig som du legger om til en varmeløsning de støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. 

Se mer info ved å følge linken til Enonas hjemmesider om fjerning av oljefyr og tank.

Kommunene skal føre tilsyn med at tanker som ikke lenger er i bruk, er tømt og gravd opp. Se mer info om forbudet i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.