Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020

Klikk for stort bildeKrødsherad kommune oppfordrer innbyggere som har eller har hatt oljefyringsanlegg om fjerne oljefyr og oljetank. Fra og med 2020 er det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander.   

Gjennom Enovas tilskuddsordning kan du få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank, samtidig som du legger om til en varmeløsning de støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. 

Se mer info ved å følge linken til Enonas hjemmesider om fjerning av oljefyr og tank.

Kommunene skal føre tilsyn med at tanker som ikke lenger er i bruk, er tømt og gravd opp. Se mer info om forbudet i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.