Endrede besøksrutiner ved Kryllingheimen

Kommunens kriseledelsen har i dag 2. november 2020, bestemt at følgende rutiner gjelder fram til 1. desember 2020:

Alle besøk skal foregå på aktivitetsrommet. Rommet tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

Man kan IKKE komme på besøk hvis man:

 • har luftveissymptomer som: feber, sår hals, hoste, tett nese o.l.
 • nylig har vært i nærkontakt med en person som er smittet av covid 19
 • er smittet selv
 • er i karantene etter reise

Videre gjelder følgende ved besøk:

 • Det kan kun være 2 pårørende på besøk av gangen.
 • Besøk må avtales med avdelingen i forkant. Ring minimum 1 dag i forveien. Man kan ikke møte opp uten avtale.
 • Ring på telefon: 46 44 44 15 eller 46 44 44 23 for å avtale besøk.
 • Besøket kan max vare 1 time. Dette for at flest mulig skal få besøk.
 • Tidsrom for besøk:
  • Formiddag: 10.00-11.00, 11.00-12.00 og 12.00-13.00
  • Ettermiddag: 16.00-17.00, 17.00-18.00 og 18.00-19.00.
 • Det er en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og avreise, og påser at alle:
  • utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
  • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
  • holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
  • utfører håndhygiene når de reiser.
 • Besøksverten skal også påse følgende:
  • Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne. Hvis pasienten trenger en arm å holde i er det besøksverten som skal bistå.
  • Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, stoler o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende må benytte seg av toalett, kan de benytte toalettet i Brukarstua.
 • Vi ønsker rask tilbakemelding hvis du som har vært på besøk blir syk i etterkant av besøket.