Drammensregionens Brannvesen gjennomfører brannøvelse i Krødsherad 9.desember

Lørdag 9. desember vil Drammensregionens brannvesen gjennomføre en fullskala brannøvelse (nedbrenning) i Krøderfjordveien 1632.

Brannvesenet skal øve sine mannskaper i røykdykking, søk, redning og brannslokking på hovedbygg og tilhørende bod. Øvelsen er et ledd i den obligatoriske øvelsesplanen til brannvesenet. En fullskalaøvelse gir et verdifullt bidrag til å vedlikeholde mannskapenes kompetanse, slik at de kan gjennomføre en best mulig innsats den dagen en reell brann oppstår. 

Lokale forskrifter om åpen brenning gir brannvesenet adgang til å gjennomføre brenning som samfunnsnyttig øvelse etter søknad. Vi er likevel pålagt å begrense, så lang det er mulig, spredning av mulig helseskadelig røyk og andre avgasser under øvelsen. Under forutsetning av at spesielt helseskadelige stoffer i bygget i størst mulig grad er fjernet, har kommunen gitt dispensasjon for nedbrenning. 

Øvelsen vil pågå det meste av dagen, røyk og flammer kan bli synlig på lang avstand. Vi kan ikke helt utelukke at noe røyk kan komme til å berøre omgivelsene, men vi vil gjøre det beste vi kan for å unngå dette. Dersom røyk blir til sjenanse oppfordrer vi til å stenge vinduer, lukke dører og ventiler, og stanse ventilasjonsanlegg til røyken ute forsvinner. Øvelsen kan være synlig etter mørkets frembrudd. 

Ved spørsmål kontakt Calle Varfjell på tlf. 95870159 eller e-post Carl.Michael.Varfjell@drbv.no .

Kart over Krøderfjordveien 1632.png - Klikk for stort bilde