Bygging av ny gang - og sykkelsti fra Kiwi og oppover langs Nedre Rudsvei er i gang.

Klikk for stort bildeBygging av ny gang - og sykkelvei er igang på strekningen fra Kiwi og oppover langs Nedre Rudsvei. Gang - og sykkelveien vil bli asfaltert og belyst.

 

Arbeidet vil pågå i noen uker fremover, og det vil bli redusert fremkommelighet både langs eksisterende grusvei og hovedveien.

 

Krødsherad kommune ber om forståelse for dette under anleggsperioden.