Brosjyre om egenberedskap sendes ut til alle husstander

Klikk for stort bilde Omkring 5. desember vil alle landets husstander motta en brosjyre om egenberedskap fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap".
Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur.

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.