Bispevisitas i Krødsherad

Det er ca. 10 år siden sist, men torsdag denne uken var det invitert til bispevisitas på kommunehuset og på kryllingheimen. Bispefølget bestod av biskop Jan Otto Myrseth, prost Erik Haualand, kirkefagsjef Michael Onsrud, sokneprest Sorle S. Hovdenak og kirkeverge Truls Glesne.

Ordfører Knut Martin Glesne, kommunedirektør Stig Rune Kroken og rådgiver for oppvekst og kultur Børre Jensen stod for mottagelsen på kommunehuset. Over en utmerket lunsj, levert av kjøkkenet på Kryllingheimen, innledet Ordfører`n med å takke for at Krødsherad er prioritert med å ha sokneprest i bygda.

Samarbeid og en samlende kirke

Rundt bordet ble det snakket om forholdet mellom kirken og kommunen, vedlikehold av kirkebygg, frivilligheten og samarbeid, og bistand til konkrete løpende oppgaver i kirken. Samarbeidet med andre kommuner rundt oss, at kirken er en folkekirke som fungerer samlende for alle i bygda var også ett tema.

Besøkte både Kryllingheimen og menighetsrådet

Biskopen og følget hans fikk en travel torsdag. Før besøket på kommunehuset var det avlagt besøk på Kryllingheimen. Torsdag kveld fikk de overvære korøvelse med regndråpene, og deltok i møte med menighetsrådet.

Visitasforedrag søndag 6.november

Søndag 6.november gjester biskopen Olberg Kirke, der vil det være visitasforedrag under kirkekaffen i kirkestua. 

Avbildet: Biskop Jan Otto Myrseth, prost Erik Haualand, kirkefagsjef Michael Onsrud, sokneprest Sorle S. Hovdenak og kirkeverge Truls Glesne. Ordfører Knut Martin Glesne står i midten ved siden av biskopen.

Vi takker for besøket og ønsker dere alle velkommen tilbake.

Formålet med bispevisitas

Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Som hovedregel visiteres hvert sokn av biskopen minst hvert 8. år. Visitasreglement for Den norske Kirke (3.9) §1 fjerde ledd og § 2 første ledd. Her kan du lese hele reglementet.