Besøksrutiner ved Kryllingheimen gjeldende fra 19.12.2020

Alle kan nå få besøk på rommet. Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 2 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

Man kan IKKE komme på besøk hvis man:

 • har luftveissymptomer som: feber, sår hals, hoste, tett nese o.l.
 • nylig har vært i nærkontakt med en person som er smittet av covid 19,
 • er smittet selv.
 • er i karantene.

Alle kan komme på besøk.

 • Det kan kun være 2 pårørende på besøk av gangen.
 • Besøk må avtales på forhånd. Besøksliste føres fortsatt. Den inneholder navn på besøkende, hvem man skal besøke, tidspunkt for besøk og tlf.nr. til den besøkende.
 • Besøkstidene er: 10-13 og 16-19. Dette for å unngå besøk under måltidene og i middagshvilen.
 • Det er ingen begrensninger på hvor lenge man kan være på besøk.
 • Besøkende som ønsker å besøke beboeren på rommet, må bruke munnbind. Dette fordi det kan være vanskeligere å overholde 2 meters avstand der. Besøkende som av ulike årsaker ikke kan benytte munnbind, må besøke beboeren på aktivitetsrommet.
 • Munnbind ligger ved hovedinngangen.

Det skal være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og avreise. Besøksverten skal:

 • være en faglært ansatt, evt. en ufaglært ansatt som har vært ansatt i flere år.
 • gjøre en smittevernfaglig vurdering av hvorvidt besøket lar seg gjennomføre. Hvordan er formen til pasienten? Er pårørende friske?
 • gå gjennom det praktiske med pårørende før besøket starter. Informere om smittevernsrutinene.
 • sørge for at smittevernsrutinene blir overholdt under besøket.
 • gi beskjed til pårørende at vi ønsker tilbakemelding raskt hvis de som har vært på besøk blir syke de 2 første døgn etter besøket, slik at mulig smitte fanges opp tidlig.

Besøksverten skal også sørge for at pårørende:

 • utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
 • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer.
 • holder minst 2 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen.
 • utfører håndhygiene når de reiser.

Når pasient/beboer har behov for rullestol, skal besøksverten trille denne. Hvis pasienten trenger en arm å holde i er det besøksverten som skal bistå.

Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak, stoler o.l. med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Hvis besøkende må benytte seg av toalett, kan de benytte toalettet i Brukarstua.

Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det i hvert enkelt tilfelle bli tatt en vurdering i forhold til besøk.

Rutinene er gjeldende fra 19.12.2020 og inntil videre.

Kontaktinfo

Vakttelefon Kryllingheimen
Mobil 464 44 415