Barnehage- og SFO-betalinger

Med bakgrunn i at barnehager og SFO nå er stengt, vil Krødsherad kommune presisere følgende når det gjelder oppholdsbetaling:

  •  Ingen skal betale for tjenester de ikke mottar.
  • De som benytter seg av omsorgstilbudet er også fritatt for betaling.

Praktisk tenker vi å gjøre det på følgende måte:

  • Vi ber dere betale fakturaen som forfaller til betaling 20. mars – vi vil selvfølgelig foreta en omregning av oppholdsutgiftene i etterkant med utgangspunkt i stengningsdatoen 13. mars.
  • Vi sender ikke ut fakturaer for april måned. Når situasjonen endrer seg, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

Mer info er å få i pressemeldingen fra Regjeringen 17. mars 2020.

Kontaktinfo

Natalia Panfilova Trommald
Økonomirådgiver
E-post
Mobil 915 18 308