Årsmøte i Norefjell Turforening 7. april

Lørdag 7. april er det innkalt til Årsmøte i Norefjell Turforening på Norefjell Ski & Spa kl. 15.00.

Les innkalling og agenda her (PDF, 588 kB). Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 20. mars 2018. Sakene kan sendes til post@norefjellturforening.no.
 
I etterkant av den formelle generalforsmalingen vil det bli avholdt et kort informasjonsmøte om organisering og drift av langrennsløypene på Norefjell.
 
Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap vil være tilgjengelig fra 1. april 2018 og sendes til de som ber om det på e-post til post@norefjelturforening.no.
 
I tillegg til styret vil det også være en representant fra Norefjell Skisenter, utførende entreprenør med ansvar for tråking av skiløypene på Norefjell.