Åpent møte , torsdag 12. april kl 18.00-21.00 på kommunehuset Noresund

Klikk for stort bilde Det nærmer seg at vi nå er ferdige med diskusjoner i forhold til de prinsipielle avklaringene før veilederen for arealinnspill kommer. Så på dette møtet vil vi se på:

 

- destinasjonsplanlegging, hvordan er prosessen framover

- informasjon i forhold til arbeidet med den regionale planen for Norefjell-Reinsjøfjell

 

Mye spennende informasjon denne kvelden, så jeg håper alle grunneiere og sentrale aktører har mulighet til å komme.

 

Påmelding til Ellen Anne tlf 48 95 94 87 ellen.ann.bye@krodsherad.kommune.no