Åpent møte om tettstedsutvikling Noresund - kommunedelplan Norefjell 2019-2035

Klikk for stort bildeInvitasjon til arbeidsmøte: Tettstedsutvikling Noresund - Kommunedelplan Norefjell 2019-2035

Noresund er en naturlig innfallsport til Norefjell, og vi ønsker at man allerede her skal oppleve at man er kommet til Norefjell og at det jobbes med en profil som kan skape en visuell helhet fra Noresund til Eggedal.

Noresund tettsted bør styrkes som handelssted og bli et attraktivt sted og stoppe for gjennomreisende.
Petter Grimm fra DRMA leder prosessen. DRMA er et arkitekt- og planleggingskontor med bred erfaring innen stedsutvikling.


Med utgangspunkt i arbeidsmøtet vi hadde 19.mars har Petter skissert et forslag til en helhetsplan for Noresund. Skissen presenteres i møtet. Dere inviteres til å komme med tanker i forhold til skissen og innspill i den videre prosessen mot en helhetlig plan for tettstedsutvikling Noresund.


Arbeidsmøte på kommunehuset torsdag 6. sept kl. 18.00-20.30


PS! Dette er et åpent møte, og det er fint om du videresender det til andre du tenker temaet kan være aktuelt for.
Vel møtt!