Alt du bør vite om koronavirus (Coronavirus)

Vi anbefaler å følge Folkehelseinstituttes oppdateringer om koronaviruset.
Du kan følge deres nettsider ved å trykke på denne linken.

Under er det oppsummert enkelte tips for å unngå viruset, og hvordan du bør forholde deg hvis du tror at du er smittet. 

Hvordan forebygge smitte

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • ring fastlegen din eller
  • legevakt på telefon 116117

Det er stor pågang på nødtelefon 113, ikke ring dette nummeret med mindre det er fare for liv og helse. 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

Råd fra kommunelegen til foreldre med barn i barnehage eller skole

Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som har fått forkjølelses/luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst, så må foresatte ringe fastlegekontor for oppfølging.Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som ikke har symptomer kan være på skole/barnehage som normalt.

Barn og unge som har vært i utlandet i andre land enn de som er definert som smitteområde kan være på skolen ved lette forkjølelsesymptomer. Barn som har feber, redusert allmenntilstand skal være hjemme til feberfri og til allmenntilstanden er normalisert.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen.
Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

 

Råd fra kommunelegen til foreldre med barn i barnehage eller skole

Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som har fått forkjølelses/luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst, så må foresatte ringe fastlegekontor for oppfølging.Barn og unge som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus og som ikke har symptomer kan være på skole/barnehage som normalt.

Barn og unge som har vært i utlandet i andre land enn de som er definert som smitteområde kan være på skolen ved lette forkjølelsesymptomer. Barn som har feber, redusert allmenntilstand skal være hjemme til feberfri og til allmenntilstanden er normalisert.

Informasjonsfilm for barn

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Her  får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet

Kontaktinfo

Legevakt
Telefon 116117