9.klasse prosjekt - "Å sette bo"

 I cirka 3 uker har 9. klasse brukt mye av tiden sin på prosjektet « Å sette bo», som går ut på lage seg en tenkt fremtid i et par eller gruppe, for å lære mest mulig ord og begreper som handler om det å etablere seg. Elevene er delt i grupper på to eller tre, og de skal ta utgangspunkt i at de er ferdigutdannet i juni 2020. Først skal de finne ut hva slags utdanning de har tatt, samt finne «jobben sin» på nettet. Til dette må de lage CV og søknad. Videre skal de lage seg en historie innad i gruppa, om hvem de er og hva slags relasjon de har. En viktig del av oppgaven er å lage et budsjett for hver måned og året totalt. De har i forkant blant annet lært om brutto/nettoinntekt, serie- og annuitetslån, studielån, buffer, BSU, feriepenger og lønn i desember, ulike typer forsikring, forskjell mellom å eie og leie hus, ulike boligformer, barnehageplass, barnetrygd etc. Elevene skal også lage seg et budsjett over hva de må kjøpe av viktig inventar og hvordan de har hatt råd til dette. De skal også vise ferien de skal reise på, både med budsjett og bilder. Tilslutt skal de velge seg ut en del begreper som må forklares, og de må finne ut hva en barnehageplass i kommunen de skal bo i koster. De må også se på noe av forskjellen mellom et ekteskap/partnerskap og et samboerskap.

Elevene har fra dag en vært utrolig engasjerte og ivrige, de har jobbet hele tiden og virkelig gått inn i oppgava. Det har vært gøy å gå rundt og høre diskusjoner og kommentarer innad i de ulike gruppene. Noen få har valgt å gifte seg, men dessverre ingen har fått barn. Mange av jentene har vært fornøyde med å få relativt frie tøyler på inventaret, mens gutta stort sett har kastet seg over bilkjøpet med stor iver. Ferieplanene har variert i stor grad fra gruppe til gruppe, alt etter hvor enige de har vært om destinasjon og interessen for å reise vekk. Vi har ikke tatt med at vi er i en koronatid her. Budsjettet har krevet et stort samarbeid på gruppa, og på kort tid har de lært mye – dette har vært den viktigste delen av prosjektet. Hver gruppe har fremført «livet sitt» ved å vise og fortelle om de ulike delene av oppgava. Budsjettene har gått i balanse og mange ser nok veldig lyst på hvordan tilværelsen fremover skal bli! 

 

Linda Aaskjær, Hanne Tuft og Lise Kristensen