3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskaping i Ringerike, Hole og Krødsherad.

Spennende stilling

Det gjennomføres nå skogtakst i Tyristrand, Norderhov, Hole og Krødsherad. Med bakgrunn i det lyser vi ut en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket.

For å lykkes i jobben må du ha et drivende engasjement samt evne til å lytte og forstå alle sider av skogbruket.  Skogbruk er en viktig næring for kommunene og stillingen vil være veldig interessant for den rette personen. 

Hovedoppgaver:

 • Sørge for at de nye skogbruksplanene brukes mer aktivt av skogeier.
 • Øke aktiviteten innen skogkultur.
 • Kartlegge behovet for å oppgradere traktor- og skogsbilveiene.

Vi vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning.
 • God forståelse for skogbruk
 • Erfaring fra skogtakst.
 • Evne til å utvikle relasjoner og samarbeid med ulike interne og eksterne aktører. 

 Vi kan tilby deg:

 • En spennende og utfordrende prosjektstilling.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige fagpersoner.
 • 3 års engasjement med kontorsted Hønefoss (80%) og Noresund (20%).
 • Lønn etter avtale.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Gode kommunale forsikringsordninger.

Tiltredelse ønskes 1. august 2018.

Søknadsfrist: 23.april 2018

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, samarbeids- og kommunikasjonsevne. Søker må disponere bil. Søknadsskjema (må benyttes) finnes på kommunens nettside: www.ringerike.kommune.no .

 

Ringerike kommune blir arbeidsgiver for prosjektleder. Spørsmål kan rettes til Erik Bjøre, tlf. 990 26 725, e-post erik.bjore@krodsherad.kommune.no, eller  Eiliv Kornkveen tlf: 409 17 847, e-post eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no