22. juli 2021 – 10 år etter!

Klikk for stort bildeKrødsherad kommune vil med dette markere at det er 10 år siden det utenkelige skjedde i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble brutalt revet bort 22. juli 2011. Det vil bli holdt minnemarkeringer rundt om i landet.

Regjeringen skriver:

"22. juli er et mørkt minne i vår historie og vi skal aldri glemme de som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya. 22. juli og tiden etterpå var en forferdelig periode for oss alle. Aller verst var det for Arbeiderpartiet og AUF og for alle familiene som fikk sine kjære brutalt revet bort, sier statsminister Erna Solberg.  

Kampen mot hat og ekstremisme tar aldri slutt. Derfor skal vi bruke 22. juli og alle andre dager til å minne hverandre om at vi har et felles ansvar for å ta et oppgjør med ekstreme holdninger, rasisme og hatprat, sier Solberg".

I vår kommune var det ingen som ble direkte berørt i form av drepte eller skadde, men mange av oss kjenner likevel på en stor sorg og fortvilelse rundt det som skjedde. Vi har heller ikke noe minnested å gå til, og kommunen finner det derfor ikke naturlig å lage en lokal markering i Krødsherad i 2021, men slutter seg til de nasjonale og regionale markeringene som holdes.

Det aller viktigste er at vi ikke slutter å kjempe mot hat og ekstremisme, som statsministeren sier. Det er et ansvar vi alle har, også i et lokalsamfunn, å ta et oppgjør med ekstreme holdninger, rasisme og hatprat. Vi oppfordrer alle til å tenke igjennom hva slags samfunn vi ønsker oss, og gjennom holdninger, ord og handlinger er med å skape et godt sted å leve for alle kommunens innbyggere. Vi som kommune kan og må legge til rette for at barn og ungdom møter spørsmål og problemstillinger rundt dette – både i skole og andre sammenhenger hvor kommunen har en mulighet til å påvirke og bidra i en positiv retning. Et svært godt eksempel på dette er 10. klasses uke i april hvor både 2. verdenskrig, humanitært arbeid og besøk på Utøya var blant innholdet. Dette gir sterke inntrykk og gjør noe med de ungdommene som får oppleve ei slik uke.  

Markeringene som nå foregår rundt 22. juli vil gi innhold og fokus til den viktige kampen for et godt samfunn for alle, og bidra til at vi aldri vil glemme det som skjedde.