10.klasse på Polen og Tyskland ekskursjon

Etter 4 år uten å kunne reise på utenlands ekskursjonen, fikk årets 10. klasse endelig muligheten. 

En tur med blandede følelser

Klassen fikk en innholdsrik tur godt blandet av glede og alvor gjennom besøk i Auschwitz, Krakow, Saltgruvene, Sachenhausen, Berlin og Stasi-fengslet. Forberedelser til turen har handlet om andre verdenskrig og den kalde krigen, klassen har også jobbet med ulike prosjektoppgaver samt lest boka «Det angår også deg» av Herman Sachnowitz. 

Elevene var lydhøre i leirene og museene og bidro til minnestunder på en respektfull måte,  de var rett og slett gode ambassadører for Krødsherad kommune. Lærere, forelder, reiseleder og representant fra styret i Hvite busser uttrykte stor tilfredshet over elevene. 

-Dette er en av de beste klassene jeg har hatt med på tur, sa bussjåføren etter turen. 

Under skriveøkta elevene gjennomførte etter turen var det ingen som fikk skrivesperre. 

-Det var faktisk mange som ikke ble ferdig, noe som vitner om en vellykket tur, sier lærer ved Krødsherad skole Lise Sjåvik.