Lørdag 7. april er det innkalt til Årsmøte i Norefjell Turforening på Norefjell Ski & Spa kl. 15.00.

Krødsherad kommune ønsker å tilrettelegge sitt helsetjenestetilbud slik at det kan treffe dine behov for fremtiden og bidra til økt livskvalitet. I den forbindelse har det blitt sendt ut invitasjoner til forebyggende informasjonsmøter til  innbyggere over 80 år som ikke mottar omfattende helsetjenester fra kommunen.

Arrangementet er gratis og finner sted på Brukarstua /Kryllingheimen i uke 14 og 17. Møtet ledes av ergoterapeut Tora Nilsen og helsefagarbeider/syn- og hørselskontakt i kommunen Sigrid Waaler. Under møte får du informasjon om Krødsherad kommunes nåværende helse- og aktivitetstilbud, alle deltakerne får utdelt en mappe med nyttig informasjon og det blir servert en herlig to rettes middag fra Kryllingheimens eget kjøkken, etterfulgt av et faglig innlegg. Tema er hverdagsmestring og velferdsteknologi, med en påfølgende samtale rundt hva som er viktig for deg i ditt liv. Det er dine tilbakemeldinger som legger grobunn for hvordan tjenestetilbudet i kommunen skal se ut i fremtiden, så bli med. 

På grunn av matservering ønsker vi påmelding innen torsdag 22. mars. Påmelding, spørsmål angående arrangementet, behov for tilrettelegging rundt transport eller andre henvendelser, rettes til arrangør/ergoterapeut Tora Nilsen, tlf: 912 41 088. Oppgi evt. allergi ved påmelding.

Se linker til mer info under:

 

Spennende stilling

Det gjennomføres nå skogtakst i Tyristrand, Norderhov, Hole og Krødsherad. Med bakgrunn i det lyser vi ut en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket.

For å lykkes i jobben må du ha et drivende engasjement samt evne til å lytte og forstå alle sider av skogbruket.  Skogbruk er en viktig næring for kommunene og stillingen vil være veldig interessant for den rette personen. 

Hovedoppgaver:

 • Sørge for at de nye skogbruksplanene brukes mer aktivt av skogeier.
 • Øke aktiviteten innen skogkultur.
 • Kartlegge behovet for å oppgradere traktor- og skogsbilveiene.

Vi vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning.
 • God forståelse for skogbruk
 • Erfaring fra skogtakst.
 • Evne til å utvikle relasjoner og samarbeid med ulike interne og eksterne aktører. 

 Vi kan tilby deg:

 • En spennende og utfordrende prosjektstilling.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige fagpersoner.
 • 3 års engasjement med kontorsted Hønefoss (80%) og Noresund (20%).
 • Lønn etter avtale.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Gode kommunale forsikringsordninger.

Tiltredelse ønskes 1. august 2018.

Søknadsfrist: 23.april 2018

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, samarbeids- og kommunikasjonsevne. Søker må disponere bil. Søknadsskjema (må benyttes) finnes på kommunens nettside: www.ringerike.kommune.no .

 

Ringerike kommune blir arbeidsgiver for prosjektleder. Spørsmål kan rettes til Erik Bjøre, tlf. 990 26 725, e-post erik.bjore@krodsherad.kommune.no, eller  Eiliv Kornkveen tlf: 409 17 847, e-post eiliv.kornkveen@ringerike.kommune.no

Fredag 16.mars er kommunehuset og kommunens sentralbord stengt frem til kl 10:15 på grunn av internt arrangement.

Krødsherad er fersk MOT-kommune, og har valgt å delta i følgende program: «Robust ungdom» og «Kommunen som samfunnsbygger». Ansvarlig for arbeidet er MOT-koordinator Stine Tviten Eken som vil lede arbeidet.

MOT anbefaler at kommunen bruker MOT som en del av sin verdiplattform for å nå mål innenfor oppvekst og helse. Programmet «Kommunen som samfunnsbygger» innebærer at kommunen forplikter seg til å bidra til at ungdomsskolen har MOT-programmet  «Robust ungdom», i tillegg til at vi får mulighet til å «MOT-utdanne» minst to av lederne i kommunen, og ha en årlig refleksjonsdag med MOT som tema.

Gjennom skoleåret 2018/2019 vil ungdom på 8. trinn ved Krøderen skole være med på seks økter som skal utruste dem med verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse. MOT skal inkludere alle, og vi vil arbeide for at hver eneste elev blir sett og ivaretatt.

Tema for øktene på 8. trinn er:

 • Vis MOT
 • Forventninger
 • Fokus
 • Dialog,
 • Egenstyrke
 • Verdifull 

Programmet fortsetter på 9. og 10 trinn slik at når de har fullført 10. trinn har de som første pulje gjennomgått hele programmet, som innebærer til sammen tolv økter. 

Se nettsiden til MOT for mer informasjon. 

Anette Westrum (32) startet 1. mars som digitaliseringssjef i Midt-Buskerud. Hun er utdannet innen jus og ledelse. Hun har arbeidserfaring blant annet fra Kongsberg kommune som teamleder for eiendomsskattekontoret og forvaltning av kommunale avgifter, samt fungerende seksjonsleder for kart og geodata.

Sakspapirer og møtedokumenter til møte i formannskapet den 15.03.2018 er nå publisert. Her finner du møtedokumentene

Skattesedlene for 2018 er nå klare for utsending og skattelistene legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicetorget på kommunehuset fra 1.mars 2018.

Klagefrist er 12.april 2018.

Her finner du skattelistene og informasjon om eiendomsskatt.