Det er, på grunn av mye snø og vanskelige levekår for viltet, innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Krødsherad. Dette innebærer at alle hunder, til en hver tid, skal holdes i bånd eller forsvarlig innesperret. Følg denne linken for mer info.

Hva ønsker skal skje videre i bygda vår, og hva tenker du kan være gode arrangementer og møteplasser for ungdom?

I november ga mange innspill til hva de ønsker for ungdom i Krødsherad. Nå vil vi inviterer deg til et drodlemøte onsdag 14. februar kl. 18.00, sammen med andre ungdommer på kommunehuset i Sigdal for å drodle videre på arrangementer og møteplasser vi kan samarbeide om.

Vi serverer pizza og brus, og møtet varer til ca. 21.00.

Det settes opp buss fra Krødsherad kommunehus kl. 17.30 med retur etter møte.

Håper du kan komme!!

Meld deg på til:

Hilde Teksle Gundersen på  Mob:97533064eller på melding på FB. (Sigdal)

Kari Anita Brendskag på Mobil:  91176850 (Krødsherad)

Visste du at det finnes minst 42 organiserte fritidsaktiviteter du kan være med på i Krødsherad kommune? Og om du tar turen over til Sigdal eller Modum har du 218 fritidsaktiviteter og velge mellom! Sjekk ut www.fritid123.no for å få oversikt.

Feilen ble utbedret 06.02.18.

På grunn av vannledningsbrudd ved Norehammeren vil det bli redusert vanntrykk/vannløst til skaden er utbedret. Feilen ventes rettet i løpet av tirsdag 06.02.2018. 

 

 

 

Kommunen ønsker å invitere til åpent møte i forbindelse med oppstarten av arbeidet med Kommunedelplanen. Møtet avholdes i Kommunestyresalen torsdag 8. februar kl. 18.00-21.00. Se invitasjon. (PDF, 211 kB)

GNR./BNR. 178/59, 178/52, 178/18, 178/21 og deler av 178/260. PLAN-ID: 98

Fagmyndigheter, grunneiere og naboer varsles med dette om at det skal igangsettes arbeid med detaljregulering av Krøderen torg (Jfr. Plan- og bygningsloven §12-8)

Forslagstiller er COOP Øst SA

Planområdets avgrensing framgår av kartet. Planområdets foreløpige areal er ca 13 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge ny butikk og se på mulighetene boligformål.  

Konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Det konkluderes med at tiltaket

ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Området som skal reguleres til bolig er satt av til sentrumsformål kommuneplanens arealdel.

Kontaktinfo og frist for innspill:

Spørsmål eller innspill kan rettes til BAS Arkitekter AS ved Karoline Bergdal innen 1.februar 2018 på: tel: 970 11 495 / mail: karoline@bas-ark.noBAS arkitekter AS v/Karoline Bergdal, St.Marie gate 96-98, 1706 Sarpsborg

MELD DEG PÅ ELLER TA MED HELE BEDRIFTEN PÅ NOREFJELLRENNET - LØRDAG 20. JANUAR 2018!

Norefjellrennet er et hyggelig tur-/trimrenn for de som ønsker seg en fin tur på fjellet. Du kan velge mellom 21 km og 42 km (42 km går 2 runder i 21 km traseen).

I start/målområdet blir det matservering og afterski med egen DJ til å skape god stemning under og etter rennet!

Norefjell Ski & Spa er arena for skirennet. Avstand fra hotellet til startområdet er ca. 100 meter. Målområdet er i hotellets piazza rett utenfor
Bar 52 og pizzeriaen.

Følg lenken for mer info: norefjellaktiviteter.no

Det vil fra 2018 bli innført nye rutiner for fakturering av kommunale avgifter.

 

De kommunale avgiftene vil bli delt opp i 4 terminer, med følgende forfall:

 

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

 

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å benytte regningsmottager på fakturaene.

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil heretter bli sendt til den som er eier av eiendommen.

Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaen går til eier.


Du finner oversikt over alle gebyrer og avgifter her

 

Du finner fakturainformasjon her

Kommunestyret egengodkjente i møte 14.12.2017 detaljreguleringsplan for Norehammeren og detaljreguleringsplan for Bukkespranget med utbyggingsavtaler.

 

 

Forslag til felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 - 2035