Fakturainformasjon

Innbetaling og faktura


Økonomiavdelingen står for utfakturering av:


•    Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgift) 
•    Kommunal SFO/barnehageregninger 
•    Kulturskoleregninger 
•    Kommunale husleier
•    Kommunale regninger fra helse- og omsorgstjenesten 
•    Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling 
•    I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art 

Viktige forfallsdatoer

Fakturaer for barnehage/SFO, helse/omsorgstjenester og husleie forfaller den 20. i måneden. 

Kommunale avgifter forfaller til betaling i 4 terminer:

1 termin          20.02          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

 

 

Forbruk av vann vil bli lest av 4 ganger i året, og vil bli fakturert sammen med øvrige kommunale avgifter. 

Alle fakturaer vedr. eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp vil bli sendt til den som er eier av eiendommen. Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaene går til eier. Ved eierskifte blir adresseregisteret automatisk oppdatert etter tinglysing. Regningen vil ikke bli delt opp mellom kjøper og selger / prosjekteier / megler, men må gjøres opp partene imellom.

 

Fjernavleste vannmålere leses av 4 ganger i året og forbruk faktureres etterskuddsvis for hvert kvartal.

De gamle manuelle målerne (Gjelder NVA) leses av ved årsskiftet og forbruk faktureres etterskuddsvis for et år av gangen.

Alle abonnenter på Krødsherad Kommune sitt VA-nett skal ha fjernavlest vannmåler. Fastleddene (vann + avløp) faktureres forskuddsvis for hvert kvartal.

Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig.

Du kan søke om betalingsutsettelse via "min side" her.

Avtalegiro og eFaktura
Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro og eFaktura for de fleste typer krav.
 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Åpningstider