Fakturainformasjon

Innbetaling og faktura


Økonomiavdelingen står for utfakturering av:


•    Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgift) 
•    Kommunal SFO/barnehageregninger 
•    Kulturskoleregninger 
•    Kommunale husleier
•    Kommunale regninger fra helse- og omsorgstjenesten 
•    Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling 
•    I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art 

Viktige forfallsdatoer

Fakturaer for barnehage/SFO, helse/omsorgstjenester og husleie forfaller den 20. i måneden. 

Kommunale avgifter forfaller til betaling i 4 terminer:

1 termin          20.02.18          (vann/avløp/renovasjon)

2 termin          20.05.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

3 termin          20.08.18          (vann/avløp/renovasjon)

4 termin          20.11.18          (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt)

 

 

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming. Forbruk av vann i året for de med vannmåler blir fakturert på egen faktura året etter 

Alle fakturaer vedr. eiendosmskatt, renovasjon, vann/avløp vil bli sendt til den som er eier av eiendommen. Bakgrunnen er innføring av eiendomsskatt hvor det er mest riktig at fakturaene går til eier.

 

Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig.

Avtalegiro og eFaktura
Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro og eFaktura for de fleste typer krav.
 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Åpningstider

08:00 - 15:30