Kommunedirektør og kommunens ledelse


 

Kommunedirektør

Stig Rune Kroken

E-post: stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no

Tlf: 321 50 000 // mob: 915 51 750

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren og seks virksomhetsledere utgjør rådmannens ledergruppe.

Rådmannens ledergruppe

Anne Magnus

Kommunalsjef HR, organisasjon og innovasjon

E-post: anne.magnus@krodsherad.kommune.no

Tlf: 916 53 875

 

Wivi Bråthen

Økonomisjef

E-post: wivi.braathen@krodsherad.kommune.no

Tlf: 951 84 00 893

 

Roy Andre Midtgård

Leder teknisk drift og utbygging

E-post: roy.andre.midtgard@krodsherad.kommune.no

Tlf: 971 30 746

 

Stig Rune Kroken

Fungerende Kommunalsjef Helse- og omsorg og oppvekst

E-post: stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no

Tlf: 915 51 750

 

 

 Jørgen Moe

Kommunalsjef Samfunn og næringsutvikling

E-post: Jorgen.moe@krodsherad.kommune.no

Tlf: 930 33 907

 

Kari-Anne Berg

Leder Nav Krødsherad

E-post: kari-anne.berg@krodsherad.kommune.no

Tlf: 555 53 333