Kommunedirektør og kommunens ledelse


 

Klikk for stort bildeKommunedirektør

Stig Rune Kroken

E-post: stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no

Tlf: 321 50 000 // mob: 915 51 750

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren og fem virksomhetsledere utgjør rådmannens ledergruppe.

Rådmannens ledergruppe

Klikk for stort bildeAnne Magnus

Leder Service og administrasjon

E-post: anne.magnus@krodsherad.kommune.no

Tlf: 916 53 875

 

Klikk for stort bildeAnne Kristin Jokerud

Økonomisjef

E-post: anne.kristin.jokerud@krodsherad.kommune.no

Tlf: 932 00 968

 

Klikk for stort bildeRoy Andre Midtgård

Leder teknisk drift og utbygging

E-post: roy.andre.midtgaard@krodsherad.kommune.no

Tlf: 971 30 746

 

Klikk for stort bildeAnne Marit Tangen

Leder Helse- og omsorg

E-post: anne.marit.tangen@krodsherad.kommune.no

Tlf: 901 92 087

 

Klikk for stort bildeBørre Jensen

Leder oppvekst og kultur

E-post: borre.jensen@krodsherad.kommune.no

Tlf: 41634823

 

Klikk for stort bildeHans Ole Wærsted

Leder Samfunn og næringsutvikling

E-post: hans.warsted@krodsherad.kommune.no

Tlf: 482 20 311

 

Kari-Anne Berg

Leder Nav Krødsherad

E-post: kari-anne.berg@krodsherad.kommune.no

Tlf: 555 53 333