Kommunedirektør og kommunens ledelse

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren, tre kommunalsjefer og økonomisjef utgjør kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunedirektør

 

 

 

Stig Rune Kroken

E-post: stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no

Tlf: 915 51 750

 

Kommunalsjef HR, Organisasjon og Innovasjon 

 

Gunnar Loe

 

E-post: gunnar.loe@krodsherad.kommune.no

Tlf: 400 29 707

 

Kommunalsjef Samfunn og næringsutvikling

 

Jørgen Moe

 

E-post: Jorgen.moe@krodsherad.kommune.no

Tlf: 930 33 907

 

Kommunalsjef Helse- og omsorg og oppvekst

 

Birte Elen Særtrang

 

E-post: birte.elen.satrang@krodsherad.kommune.no

Tlf: 482 93 565

 

Økonomisjef

Konstituerende økonomisjef Kristian Kroken Tandberg

E-post: kristian.kroken.tandberg@krodsherad.kommune.no

Tlf: 949 77 161