Innovasjonskonkurranse - smart og bærekraftig stedsutvikling

Krødsherad kommune leter etter innovative og tverrfaglige løsninger på utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling.

Høsten 2019 inviterte DOGA sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge til en innovasjonskonkurranse for norske kommuner og fylkeskommuner. Utsira og Krødsherad kommune ble valgt ut blant 19 søknader basert på kriterier som engasjement, innovasjonsnivå og skaleringspotensiale.

28. januar lanserer vi fase 2 av konkurransen - rettet mot næringslivsaktører og andre aktører som vil være med på å utvikle smarte og bærekraftige løsninger på utfordringene til de utvalgte kommunene. Løsningene skal knyttes opp mot målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt mot FNs bærekraftmål 9, 11 og 17.

Nye samarbeidsmodeller for fremtidens løsninger

Målet med denne åpne, behovsdrevne innovasjonskonkurransen er å utforske nye samarbeidsmodeller for å utvikle tverrfaglige og innovative metoder og løsninger på komplekse utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling. Metodene og løsningene vil kunne skaleres og eksporteres både nasjonalt og internasjonalt.

Som et ledd i konkurransen arrangerer DOGA lokal samskapingsworkshops, som vil kunne gi bedre innsikt i problemstillingene og behovene til kommunen, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Krødsherad
Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg rundt uten egen bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Dato: 19. februar kl.09.30-14.30
Sted: Norefjell Ski & Spa

Detaljerte konkurransebeskrivelser og workshop-programmer lanseres den 28. januar 2020. Frist for å sende inn forslag til løsninger er 5.april 2020.

Finalistene forventes å bearbeide sine forslag basert på innspill fra juryen og kommunene, og deretter presentere et endelig løsningsforslag innen 14. juni 2020.

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

Kontaktinfo

Malin Kock Hansen
Koordinator for by- og stedsutvikling (DOGA - Design og arkitektur Norge)
E-post
Mobil 959 24 953