Innovasjonskonkurranse - smart og bærekraftig stedsutvikling

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA, høsten 2019, til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Krødsherad kommune var en av 3 kommuner som gikk av som vinnere etter første fase av konkurransen. Her kan du lese mer om vinnerprosjektene.

I mars utlyste Krødsherad kommune en en åpen innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende, sammen med Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga. Formålet med konkurransen er å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Her kan du lese mer om innovasjonskonkurransen.

Innleveringsfristen for løsningsforslagene i den åpne innovasjonskonkurransen ble etter noe utsettelse satt til 31.mai 2020.

Onsdag 23.september i tidsrommet kl.11:30-12:00 ble de endelige vinnerne kunngjort live under Nordic Edge expo 2020 i Oslo. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil annonsere vinnerne, ordføreren i Krødsherad, Knut Martin Glesne, ordføreren i Utsira, Marte Eide Klovning og DOGA direktør Tor Inge Hjemdal vil være tilstede på scenen under annonseringen.

Her finner du programmet for konferansen den 23.09.2020.

26.01.20 - Nå kommer de første tiltakene - Samarbeid gir suksess – grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende

Krødsherad kommune og Testarena Norefjell er nå godt i gang med arbeidet for å gjøre hverdagen for deg som fritidsinnbygger og besøkende på Norefjell grønnere og enklere.  Allerede nå i vinter vil de første tiltakene komme, og vi håper dere vil være med og prøve løsningene og gi oss fortløpende tilbakemeldinger.

Arbeidet ble presentert på ITS-forum 21. januar, hvor kunstig intelligens, stordata og grønne mobilitetsløsninger var blant temaene.  Du kan se presentasjonen nedenfor. 

 

Åpen innovasjonskonkurranse - invitasjon til næringslivet - lansert 28.01.2020

Kan din bedrift løse Krødsherad sine utfordringer? - les mer her

Vinnere av innovasjonskonkurransen

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere høsten 2019 til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Krødsherad kommune, Utsire kommune og Asker kommune vant første fase av konkurransen - les mer her.

Innovasjonskonkurranse - kriterier og formål
Innovasjonskonkurranse - smart og bærekraftig stedsutvikling

Krødsherad kommune leter etter innovative og tverrfaglige løsninger på utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling.

Høsten 2019 inviterte DOGA sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge til en innovasjonskonkurranse for norske kommuner og fylkeskommuner. Utsira og Krødsherad kommune ble valgt ut blant 19 søknader basert på kriterier som engasjement, innovasjonsnivå og skaleringspotensiale.

28. januar lanserer vi fase 2 av konkurransen - rettet mot næringslivsaktører og andre aktører som vil være med på å utvikle smarte og bærekraftige løsninger på utfordringene til de utvalgte kommunene. Løsningene skal knyttes opp mot målbildene og prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt mot FNs bærekraftmål 9, 11 og 17.

Nye samarbeidsmodeller for fremtidens løsninger

Målet med denne åpne, behovsdrevne innovasjonskonkurransen er å utforske nye samarbeidsmodeller for å utvikle tverrfaglige og innovative metoder og løsninger på komplekse utfordringer knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling. Metodene og løsningene vil kunne skaleres og eksporteres både nasjonalt og internasjonalt.

Som et ledd i konkurransen arrangerer DOGA lokal samskapingsworkshops, som vil kunne gi bedre innsikt i problemstillingene og behovene til kommunen, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Krødsherad
Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg rundt uten egen bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Dato: 19. februar kl.09.30-14.30
Sted: Norefjell Ski & Spa

Detaljerte konkurransebeskrivelser og workshop-programmer lanseres den 28. januar 2020. Frist for å sende inn forslag til løsninger er 5.april 2020.

Finalistene forventes å bearbeide sine forslag basert på innspill fra juryen og kommunene, og deretter presentere et endelig løsningsforslag innen 14. juni 2020.

 

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

 

   

   

Kontaktinfo

Malin Kock Hansen
Koordinator for by- og stedsutvikling (DOGA - Design og arkitektur Norge)
E-post
Mobil 959 24 953
Ellen Anne Bye
Prosjektleder
E-post
Mobil 489 59 487