Bolig til leie

Her vil det, dersom Krødsherad kommune har ledige kommunaleide boenheter, hus eller leiligheter, bli lagt ut en oversikt over disse.