Bolig til leie

Her vil det, dersom Krødsherad kommune har ledige kommunaleide boenheter, hus eller leiligheter, bli lagt ut en oversikt over disse. 

Kontaktinfo

Heidi Thorsdalen Hartz
Teknisk saksbehandler
E-post
Telefon 906 33 869