Voksenopplæring

Voksenopplæringen gir tilbud på grunnskolens område. Voksenopplæringstjenester hjemlet i ”Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” kjøpes gjennom et samarbeid med Voksenopplæringen i Modum.

Kan kontaktes på telefon 32 78 67 30
E-post: Sabine Dorothea Nickel

Ny søknad om norsk og samfunnskunnskap.

Fra nå av skal flyktninger og innvandrere søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap via elektronisk skjema.
Det ligger en link til skjemaet på Voksenopplæringens hjemmeside, men dere kan også følge linken nedenfor.

 Elektronisk skjema

Flyktninger søker med hjelp av Flyktningtjenestene i Modum, Sigdal og Krødsherad. Innvandrere med rett og plikt til norskopplæring vil få et brev fra Voksenopplæringen kort tid etter de flytter til en av kommunene. I brevet vil det stå informasjon om hvordan de skal søke om kursplass.