Resultater fra Ungdata i Krødsherad 2017.

Ungdata undersøkelsen ble gjennomført ved alle ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017. Intensjonen med Ungdata er å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltagelse i fritidsaktiviteter. 

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse temaene kan Ungdata gi en oversikt over hvor mange som for eksempel  trives i lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett. Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en pekepinn på hvilke områder det kan være verdt for kommunen å satse videre på. 

Resultatene for Krødsherad kommune vil bli presentert i kommunestyret 21. september.

Hele Krødsherads befolkning inviteres til folkemøte om Ungdata resultatene på Noresund samfunnshus  25. oktober kl 18.30. Der inviteres  ungdom, foreldre, politikere,  og frivillige til å si noe om hvordan ungdom kan få det enda bedre i Krødsherad. Invitasjon kommer. 

Ytterlige resultater for Krødsherad og resten av landet finnes på ungdata.no