Krøderen SFO

Ledelse: Rektor er pedagogisk og administrativ leder av alt som foregår på skolen, dette gjelder også SFO. Til daglig er det Mari Waaler som leder arbeidet i SFO.

Ordningen er for barn i 1.-4.klasse. Skolefritidsordningen skal legge til rette for omsorg og trygt tilsyn, måltider, lekselesing og aktiviteter. Skolefritidsordningen er forankret i «Opplæringsloven § 13,7, retningslinjer for SFO»

Fordeling av plasser og betalingssatser pr.mnd (gjeldende fra 1.1.2021):

SFO betalingssatser 2021

SFO betalingssatser 2021
SFO 01.01.2021
Opphold Sats
Inntil 5 t pr. uke 835 Pr. mnd
Inntill 10 t pr. uke 1 685 pr. mnd
Inntil 15 t pr. uke 2 525 pr. mnd
Mer enn 15 t pr. uke 3 355 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Kjøp av enkeltdager
- hele dager 370 pr. dag
- halv dag 190 pr. dag
Matkostnader
Inntil 5 t pr. uke kr 100
Inntil 10 t pr. uke kr 140
Inntil 15 t pr. uke kr 160
mer enn 15 t pr. uke kr 210
Enkeltdager kr 20

 

 

Søskenmoderasjon: 30 % for første, 50 % for de neste. Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.

Søknadsfrist: 1. mars hvert år. 

Kontaktperson: Mari Waaler, tlf: 91162470

Kontaktinfo

Mari Waaler
Leder SFO Krøderen skole
E-post
Mobil 911 62 470