Priser og betalingssatser

Krødsherad kommunestyre behandlet 12. desember 2019 budsjettet for 2020.  Det ble da besluttet å heve foreldrebetalingen i barnehagene for perioden 01.01. – 31.07. 2020 til følgende satser

 

Barnehage fra 01.01.2020
Barnehage fra 01.01.2020
Opphold Sats
5 dager pr. uke 3 135 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 570 pr. mnd
3 dager pr. uke 2 050 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 290 pr. mnd
4 dager pr. uke 230 pr. mnd
3 dager pr. uke 180 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 355 pr. dag