Priser og betalingssatser

Barnehage Betalingssatser for barnehagene i Krødsherad
Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 910 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 385 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 900 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 270 pr. mnd
4 dager pr. uke 220 pr. mnd
3 dager pr. uke 170 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 330 pr. dag