Priser og betalingssatser

Krødsherad kommunestyre behandlet 13. desember 2018 budsjettet for 2019.  Det ble da besluttet å heve foreldrebetalingen i barnehagene for perioden 01.01. – 31.07. 2019 til følgende satser

Barnehage Betalingssatser for barnehagene i Krødsherad
Barnehage
Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 990 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 450 pr.mnd
3 dager pr. uke 1 955 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 280 pr.mnd
4 dager pr. uke 225 pr.mnd
3 dager pr. uke 175 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 340 pr. dag

Pris og gebyr barnehage fra 01.08.2019

Priser og betalingssatser fra 01.08.2019

Endringen er i tråd med Stortingets vedtak om makspris for foreldrebetaling i barnehager.

Disse satsene danner grunnlag for fakturaer utsendt fra barnehageeier.

 

Barnehage fra 01.08.2019
Barnehage fra 01.08.2019
Opphold Sats
5 dager pr. uke 3 040 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 490 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 985 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 280 pr. mnd
4 dager pr. uke 225 pr. mnd
3 dager pr. uke 175 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 345 pr. dag