Priser og betalingssatser

Barnehage
OppholdSats
5 dager pr. uke2 730 pr. mnd
4 dager pr. uke2 290 pr. mnd
3 dager pr. uke1 825 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 230 %
- de neste50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke265 pr. mnd
4 dager pr. uke215 pr. mnd
3 dager pr. uke165 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager330 pr. dag