Priser og betalingssatser

Barnehage Betalingssatser for barnehagene i Krødsherad
Barnehage
Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 990 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 450 pr.mnd
3 dager pr. uke 1 955 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 280 pr.mnd
4 dager pr. uke 225 pr.mnd
3 dager pr. uke 175 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 340 pr. dag