Priser og betalingssatser

Barnehage fra 01.01.2021
Barnehage Sats
5 dager pr. uke 3 230 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 650 pr. mnd
3 dager pr. uke 2 100 pr. mnd
Søskenmoderasjon både barnehage og SFO
- barn nr. 2 30%
- de neste 50%
Matkostnader
5 dager pr. uke 300 pr. mnd
4 dager pr. uke 235 pr. mnd
3 dager pr. uke 185 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 365 pr. dag