Priser og betalingssatser

Opphold Sats
5 dager pr. uke 2 730 pr. mnd
4 dager pr. uke 2 290 pr. mnd
3 dager pr. uke 1 825 pr. mnd
Søskenmoderasjon
- barn nr. 2 30 %
- de neste 50 %
Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.
Matkostnader
5 dager pr. uke 265 pr. mnd
4 dager pr. uke 215 pr. mnd
3 dager pr. uke 165 pr. mnd
Enkeltdager
- hele dager 330 pr. dag