Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal og arbeidsdepartementet har pålagt kommunene å opprette eldreråd. Rådet skal være rådgivende for de kommunale organer i saker som angår de eldres situasjon i kommunen.

I krødsherad er rådet utvidet til å omfatte også funksjonshemmede, slik det også er i enkelte andre kommuner. 

 

Kommunestyret i Krødsherad bestemte i møte den 21.11.2019 at råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skulle endres fra ett til to råd. 

1. Råd for eldre

2. Råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Rådene har ansvar for å følge med i situasjonen og utviklingen i kommunen, hva angår eldres og utviklingshemmedes situasjon, og har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.

Henvendelser kan rettes til rådets sekretær, eller direkte til rådets leder. 

Rådene har ansvaret for å følge med i situasjonen og utviklingen, hva angår eldre - og utviklingshemmede, i kommunen og på landsbasis. Ikke minst er det viktig å følge med i den internasjonale utviklingen hva angår kunnskaper og aktiviteter. 

Rådene har både anledning og plikt til å ta opp saker som vil kunne forbedre situasjonen for nevnte grupper.

Rådene har 3-5 møter i året.

De som har saker de ønsker at skal behandles tar opp disse med rådets leder eller sekretær. Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Aktuelle temaer for rådet er:

  • Eldre inn i den digitale verden (behandlet de siste 3 årene)

 

Seniorportalen - aktive seniorer i alle aldre

Veileder i eldrerådsarbeid - oppgaver og funksjoner

Kontaktinfo

Laila Strand
Kontaktperson i rådet for eldre
E-post
Mobil 46 94 57 97
Eli Sørlie
Kontaktperson personer med funksjonsnedsettelse
Mobil 90 54 73 19