Øvrige styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Siden er under oppdatering

Eierrepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne   
Vara 1 Andreas Kagiavas Torp    
Vara 2 Turid Løvli Johnsrud  

 

Everksstyre 2019-2023
Leder Helge Lund  
Nestleder Asle Martin Raaen Bøe    
Representant Kristine Nore    
Representant Gustav Kalager    
Representant Wivi Braathen  
     
Vara TPBL og Høyre    
1 Bjørn Kristian Varild  
2 Even Skjetne Bøe  
3 Knut Skinnes  
Vara Arbeiderpartiet    
1 Linda Aaskjær  
2 Finn Stølevik  

 

Kandidater til styret for Vestre viken helseforetak 2019-2023
Representant Geir Haukeland
Representant Ellen Fremgård
Representant Janne Johannessen

 

Representantskapet i DRBV 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne    
Vara Andreas Kagiavas Torp   

 

Klagenemdsmedlem i DRBV 2019-2023
Representant Ståle Løvli  
Vara Kristine Nore  

 

Villreinnemda 2019-2023
Medlem Gøril Ødegård  
Vara Erling Bottolfs  

 

Medlemmer i Ramfoss kraftlags råd
1. Representant Fred Løvli Arbeiderparti rose
2. Representant Linn Tveiten Eken Arbeiderparti rose
3. Representant Olav Skinnes Tverrpolitisk bygdeliste ikon
4. Representant Per Kristensen Høyre ikon
     
Personlig vara    
1. Vara Stian Dybendal Arbeiderparti rose
2. Vara Kristine Nore Venstre ikon
3. Vara Knut Martin Glesne Tverrpolitisk bygdeliste ikon
4. Vara Knut E. Ringnes Høyre ikon

 

Observatør Hallingporten vegfinans 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne  
Vara Kjersti Aasen Engeland  

 

Redaksjonsmedlemmer til "under Norefjell" 2019-2023
Medlem Laila Strand
Medlem Einar Grimelid
Medlem Heidi Thorsdalen

 

Representant i fjellregionsamarbeidet 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne  
Vara Andreas Kagiavas Torp  

 

Representant til kirkelig fellesråd 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne
Vara Gro Nore

 

Representant til stiftelsen Sigdal Museum - Folkemusikksenteret 2019-2023
Representant Kristine Nore  
Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud  

 

Representant til stiftelsen Krøderbanen 2019-2023
Representant Erik Nøkleby   
Vara Ann-Mari Skinnes Pedersen   

 

Representanter til stiftelsen Krødsheradhallen 2019-2023
1. Representant Jarle Nordby  
2. Representant Linda Aaskjær  
     
Personlig vara    
1. Vara Andreas Kagiavas Torp  
2. Vara Heidi Thorsdalen   

 

Representanter til stiftelsen Villa Fridheim 2019-2023
1. Representant Marit Lesteberg  
2. Representant Torgeir Solstad  
     
Personlig vara    
1. Vara Gro Nore  
2. Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud  

 

Representanter til samarbeidsutvalgene for hjem - skole/barnehage 2019-2023
Krøderen Skole  
Representant Herman Johannes Glienke
Vara Fred Løvli
   
Krøderen Barnehage  
Representant Stian Skinnes Fossen
Vara Anders Bjerregaard
   
Noresund Skole  
Representant Even Skjetne Bøe
Vara Bjørn Kristian Nim Bråten
   
Noresund Barnehage  
Representant Bjørn Kristian Varild
Vara Gunbjørn Kjernaas

 

Representantskapsmedlem til kommunens opplæringskontor (KOB) 2019-2023
Representant Børre Jensen
Vara Lars Erik Raaen

 

Rusforebyggende utvalg 2019-2023
Leder Gunn Beate Plassen
Representant Guro Gulsvik
Representant Berit Båsum
Representant Roger Hagen
Representant Turid Løvli Johnsrud
Representant Hermann Johannes Glienke

 

Råd for eldre 2019-2023

 

Representant Laila Strand
Representant Erling Bottolfs
Representant Berit Skinnes Fossen
Vara Suppleringsvalg 13.02.20
Vara Suppleringsvalg 13.02.20

 

 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem Hanne Dybendal
Medlem Vegard Ekholdt
Medlem Eli Sørli
Vara Kristine Nore
Vara Gro Helene Glesne
Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud

 

Utsending til årsmøtet interesseselskapet RV 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne  
Vara Andreas Kagiavas Torp  

 

Medlem i representantskapet i VestViken 110 IKS 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne  
Vara Andreas Kagiavas Torp  
Infrastrukturfond Norefjell 2019-2023
Leder Åsne Rogstad  
Medlem Anders Bjerregaard  
Medlem Inge Thorrud  
Vara Maiken H. Steen Lund  
Vara Knut E. Ringnes  
Vara Ståle Løvli  

 

Representanter generalforsamling Hallingdal IKS 2019-2023
1. Representant Knut Martin Glesne  
1. Vara Kristine Nore  
2. Representant Gustav Kalager  
1. Vara Wivi Braathen  

 

Representant styret Hallingdal renovasjon IKS
Representant Knut Skinnes  
Vara Inger Merete Bjerkerud  
Vara Ståle Løvli   

 

Representantskapet i IKA - Kongsberg - arkiv 2019-2023

Medlem

Knut Martin Glesne  

Vara

Andreas Kagiavas Torp  
Vara Kjersti Aasen Engeland  
Styrerepresentant i M/S Kryllingen
Styrerepresentant Marit Lesteberg