Lagrettmedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer 2017 - 2020

Forliksrådsmedlemmer og møtefullmektige for forliksrådet
Forliksrådsmedlemmer  
Leder Ivar Bjerregaard
Medlem Ranveig Høgli
Medlem Magnhild Strand Pedersen
Varamedlem Britt Kari Glienke
Varamedlem Turid Løvli Johnsrud
Varamedlem Jan Fredrik Holmedal
   
Møtefullmektige  
Anni Hagen  
Gro Nore  
Berit Stensrud  

 

Skjønnsmedlemmer
Truls M. Råen
Stian Dybendal

 

Meddommere til tingretten
Line Slevikmoen
Linda Aaskjær
Linn Tveiten Eken
Gunnhild Kathrine Kleven
Gro Nore
Lars Erik Braaten
Stian Dybendal
Ivar Bjerregaard
Nils Ole Fladhus
Hans Marius Torgersen

 

Meddommere for jordskiftesaker
Inger Rolfstad
Linda Aaskjær
Gunhilda Braaten
Grethe Ødegård
Berit Skinnes Fossen
Ståle Løvli
Torgeir Solstad
Viggo Bottolfs
Truls Erik Hennum
Lars Erik

 

Meddommere til lagmannsretten
Inger Rolfstad
Ove Jokerud

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)