For politikere og folkevalgte

Her kan politikere og andre folkevalgte finne nyttig informasjon.

Kontaktinfo

Matilde Nordli Kristoffersen
Politisk sekretær
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 994 24 109