For politikere og folkevalgte

Her kan politikere og andre folkevalgte finne nyttig informasjon.

Godtgjøring folkevalgte

For å få detaljert informasjon om folkevalgtes rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder så kan du lese Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Krødsherad kommune på Lovdatas nettside. 

Møtekalender og møtedokumenter

Kontaktinfo

Cicilie Gammenthaler Bøsei
Politisk sekretær
E-post
Mobil 90 99 62 18