Dokumenter utlevert i møter

Her kan du finne dokumenter som de folkevalgte har fått utlevert i politiske møter. Sakspapirene finner du i møtekalenderen.

Svar på spørsmål stilt i politiske møter, sendes som hovedregel ut med innkalling til neste politiske møte. Eksempel: For å finne svarene på spørsmål stilt i kommunestyremøtet 22. september, trykker du på formannskapsmøtet 20. oktober. 

 

Kommunestyret 01.02.24