Videoarkiv - administrasjonsuvalgsmøter

Nedenfor kan du se videoopptak fra møter som er avholdt i administrasjonsutvalget.  

Det første videoopptaket ble gjort via teams den 21.01.2021.