Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er satt sammen av både tillitsvalgte for de ansatte og politikere som arbeidsgivere, og skal behandle saker som angår saker mellom arbeidstagere og arbeidsgiver.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)