Råd om egenberedskap

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

– Målet med Egenberedskapsuka 2022, som gjennomføres 31. oktober – 6. november, er å gjøre oss bedre rustet på å stå imot kriser. Du har nok allerede mye av det du trenger for å klare deg selv i tre dager, så ofte er det ikke så mye som skal til for at du og dine nærmeste blir litt bedre forberedt, sier kommunens beredskapskoordinator Janne Johannessen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkehverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Dette gjør vi under Egenberedskapsuka 2022 i Krødsherad kommune. 

I begynnelsen av uke 44 vil alle husstander får tilsendt brosjyre med råd om egenberedskap (se under), og en informasjonsplakat fra kommunen (se under) om hvor vi vil etablere oppmøtesteder for informasjon for eksempel ved langvarig strøm, telefoni og nettbortfall, og hvilke andre informasjonskanaler/varslingskanaler vi vil benytte ut mot innbyggere når det oppstår hendelser med informasjonsbehov. Vi vil i tillegg legge ut opplysende informasjon på sosiale medier gjennom beredskapsuka. 

Du er en del av Norges beredskap - Brosjyre med råd om egenberedskap (PDF, 14 MB)Hvorfor egenberedskapsråd nå?
Pandemien og krigen i Europa gjør at egenberedskap er mer aktuelt enn på lenge. Det kommer på toppen av allerede kjente utfordringer som cybertrusler og mer ekstremvær. Dette kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Vi som bor i Norge – et av verdens tryggeste og mest stabile land – er vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Nettopp denne avhengigheten gjør oss sårbare.

Du er en del av Norges beredskap
Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap
, sier kommunens beredskapskoordinator Janne Johannessen.


Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

Informasjon til personer som ikke forstår norsk eller engelsk

Krødsherad kommune har innbyggere som ikke leser eller snakker norsk eller engelsk. Kommunens kommunikasjon er på norsk og eventuelt enkel engelsk, noe som betyr at denne gruppen ikke kan motta varsel eller informasjon om hva de bør gjøre. Det kan også være vanskelig for denne gruppen å be om hjelp siden nødetatene og kommunen har begrenset mulighet til å svare på andre språk.

I tillegg til å nå ut med grunnbudskapet om forberedelser i hjemmet ønsker vi å gi denne gruppen råd om å avtale med familie, venner eller andre om å varsle videre, samt oversette informasjonen fra kommunen og nødetater.

Egenberedskap brosjyrer på ulike språk
Tittel Publisert Type
Beredskapbrosjyre Engelsk

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskap brosjyre Engelsk.pdf
Beredskapsbrosjyre Polsk

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned REV_DSB_beredskap_brosjyre_original_Polsk_rettet.pdf
Beredskapbrosjyre Ukrainsk

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskap brosjyre Ukrainsk.pdf
Beredskapsbrosjyre Arabisk

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned REV_DSB_beredskap_brosjyre_original_Arabisk.pdf

Her finner du brosjyrer på flere språk

 

Bakgrunn for egenberedskapsuka

Høsten 2018 ble kampanjen Du er en del av Norges beredskap lansert. Hovedbudskapet var at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Egenberedskapsuka ble gjennomført for første gang i 2019, da over halvparten av norske kommuner gjennomførte ulike lokale aktiviteter. Kampanjen har fått mye positiv oppmerksomhet.

Hvorfor en uke om egenberedskap?

Mange har fått med seg kampanjen og budskapene, men det er et langsiktig arbeid som må til for at vi skal nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en årlig landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, håper vi å øke befolkningens kunnskap og bevissthet slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Hvordan kan kommunen engasjere seg?

Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune å vurdere om det er ønskelig å bli med, og i så fall i hvilket omfang. Deltagelse i Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og aktiviteter i det offentlige rom. Dette vil være en fin anledning å gjøre innbyggerne bedre kjent med kommunenes beredskap generelt.

Hvem kan bidra?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har mye beredskapskompetanse og er en del av Egenberedskapsuka. Opprett gjerne kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter.

Fylkesmannens beredskapsavdeling kan også gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med arrangementet. For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og lag.

Hvorfor nå?

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig hvis noe skulle skje.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20
Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Adresse: Ringnesveien 10, 3536 Noresund

Åpningstid: Mandag til fredag er servicetorget og telefonen åpen fra kl. 09:00 - 14:00.

Skjema for ris og ros på kommunale tjenester

 

Noresund legekontor
Telefon 32 15 09 00
Legevakt
Telefon 116 117
Vakttelefon teknisk
ved melding om feil utenfor ordinær arbeidstid
Mobil 95 16 16 82