Informasjon fra Krødsherad kommune

Krødsherad kommune tar fullstendig avstand fra de krigshandlingene som nå rammer Ukraina. Formannskapet har bevilget 50 000kr til en humanitær organisasjon for å bistå krisen. Formannskapet har også vedtatt at kommunen foreløpig skal kunne motta 30 flyktninger. Pr 18/3-22 har kommunen blitt anmodet til å ta imot 15 flyktninger i Krødsherad. Dette vil vi informere om når vi vet litt mer. 

Under vil du finne oppdatert informasjon om Krødsherad kommunes håndtering av krisen lokalt. 

18.03.2022 - Informasjon om beredskap i Krødsherad kommune

Krisen i Ukraina – krødsherad kommune sin beredskap

Med bakgrunn i den pågående russiske invasjonen av Ukraina og det store behovet for humanitær bistand, har formannskapet vedtatt å bevilge en engangssum på 50 000kr til en humanitær organisasjon, for å bistå i krisen landet opplever.

Krigen i Ukraina medfører stor flyktningestrøm også til Norge. Formannskapet har vedtatt at Krødsherad kommune skal gå for ett foreløpig mottak av 30 flyktninger.

 - Kommunedirektøren melder i dag 18.03.22 om at vi har blitt anmodet til å ta imot 15 flyktninger i Krødsherad. Mer informasjon om dette vil komme når vi vet litt mer.

Krødsherad kommune tar fullstendig avstand for de krigshandlingene som nå rammer Ukraina. Vi opplever allerede at det er god dugnadsvilje og stort hjerterom til å hjelpe til i denne situasjonen. Kommunen har etablert ett team som skal forberede og legge til rette for at vi er klare for å bistå med å ta imot flyktninger når/hvis vi får forespørsler om bosetting.

Når vi får forespørsler om å ta imot og bosette flyktninger så vil vi i første omgang stille med kommunale bygg/leiligheter på Noresund for å huse de som ankommer. Her er det kort avstand til helsetjenester, skoler/barnehager og butikk. Det er flere privatpersoner og bedrifter med tilgjengelige hus/hytter/rom som har tatt kontakt med oss, dette engasjementet setter vi veldig stor pris på. På denne måten kan vi lage oss en god oversikt over det som tilbys, også tar vi kontakt med dere hvis/når vi får ett større behov, utover det de kommunale boligene kan huse.

Vi vil også rette en stor takk til dere som ønsker å bidra med utstyr, klær og annet. Pr nå har vi ikke mulighet til å ta imot eller lagre, men vi vil komme med informasjon ut til dere så fort behovet melder seg.

Ta kontakt med oss på e-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune å fortell oss hva du har å bidra med, enten det er som frivillig, med utstyr, klær osv. Vi vil registrerer henvendelsene, og ta kontakt når/hvis behovet melder seg.

Følgende team har nå startet opp forberedelser for å gjøre oss rustet til å kunne gjennomføre bosetting av flyktninger:

Beredskapskoordinator – Janne Johannessen: janne.johannessen@krodsherad.kommune.no

Flyktningkoordinator – Grethe Ødegård: grethe.odegård@nav.no

Ledende helsesykepleier – Ellen Fremgaard: ellen.fremgaard@krodsherad.kommune.no

Leder for Helse, oppvekst og omsorg – Birte Elen Sætrang: birte.elen.saetrang@krodsherad.kommune.no

Teamet vil fremover ha tett kontakt med andre relevante tjenesteområder i kommunen.

 

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund

Andrea Syversen
Beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20