Jodtabletter ved atomulykker

Det er hver enkelt sitt ansvar å vurdere behov for å ha jodtabletter hjemme. Det vil bli gitt informasjon fra myndighetene hvis/når det er aktuelt å ta jodtabletter.

Kommunen sørger for at det er jodtabletter tilgjengelig på skoler og barnehager.

UTDELING AV JODTABLETTER I KRØDSHERAD 

Når skal jodtablettene tas?  

De skal ikke tas før Kriseutvalget for atomberedskap (Atomberedskap i Norge - DSA) bestemmer at de skal tas. I tilfelle en atomulykke, vil informasjon om tidspunkt for inntak av tabletter bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og på www.dsa.no.  

Hvem skal ta jodtabletter? 

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter ved en atomhendelse fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen, trenger ikke ta jodtabletter. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt jod, og trenger ikke ta jodtabletter. Kriseutvalget for atomberedskap vil gi nærmere informasjon om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tabletter ved en atomulykke. 

Hvor kan innbyggerne i Krødsherad hente jodtabletter? 

I kommunal åpningstid:

Hvis Kriseutvalget anbefaler å ta jodtabletter innenfor kommunal åpningstid i barnehager og skole, vil barna få jodtabletter i barnehagen og på skolen. 

Hvis varsel fra Kriseutvalget kommer innenfor kommunal åpningstid, men inntaket av jod skal skje etter åpningstid, vil det bli sendt jodtabletter med barna hjem. Eventuelt levert til foreldrene ved henting av barna.  

Foreldre til babyer, gravide og ammende kan i kommunal åpningstid hente jodtabletter på helsestasjonen på Noresund. 

Utenfor kommunal åpningstid:

Vil det foregå utdeling av jodtabletter til barn under 18 år, gravide og ammende fra Sundestua på Noresund.