Tidligstemming - forhåndsstemming

Tidligstemmegivning

Velgere som oppholder seg innenriks, og som ikke har mulighet å avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning (10. august t.o.m. 10. september) eller på valgtinget, kan henvende seg til Krødsherad kommune og få avgi stemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemme-givningen starter.

Velgere som må tidligstemme, må ta kontakt med Krødsherad kommune på tlf. 32 15 00 00 og be om å få stemme og avtale tid for slik stemmegivning.  Avtale om tidspunkt er viktig da vi ikke har tilgjengelige stemmemottakere til enhver tid i sommerferien.

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningen foregår fra 10. august t.o.m. 10. september 2021 på Kommunehuset Noresund.

Åpningstid som følger:          Hver dag kl. 09.00 – 14.00

                                               Onsdag, 1. september: kl. 09.00 – 17.00

                                               Onsdag, 8. september: kl. 09.00 – 17.00

 

Forhåndsstemmegivning på Kryllingheimen foregår, onsdag 8. september: kl. 10.00 – 13.00

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Henvendelse om «hjemmestemming» gjøres til tlf. 32 15 00 00.  Frist for å be om hjemme-stemming er tirsdag, 7. september.

 

Torsdag, 9. september er foreløpig avsatt til «hjemmestemming».