Møtedokumenter f.o.m 2015 t.o.m 2021

Møtedokumenter fra 2019

Møteinnkalling møte 06.06.2019 (PDF, 466 kB) - her møtte kun 1 representant, møtet ble avlyst. 

Referat fra møte 06.06.2019