Rådet for eldre

Det nåværende råd ble oppnevnt av kommunestyret høsten 2019, og består av representantene vist under. 

Rådets representanter
Representant Laila Strand laistra@online.no
Representant Erling Bottolfs

eboebotta@hotmail.no

Representant Berit Skinnes Fossen skinnesskog@gmail.com
     
Vara Kirsten Bjørnstad  
Vara Gjertrud Trommald Glesne  
Vara Nina Sigrid Kagiavas Torp  
Veileder i eldrerådsarbeid - oppgaver og funksjoner