Rådets representanter

Det nåværende råd ble oppnevnt av kommunestyret høsten 2019, og består av representantene vist under. 

 

 

   
Representant Hanne Dybendal
Representant Vegard Ekholdt
Representant Eli Sørli
   
Vara Kristine Nore
Vara Gro Helene Glesne
Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud