Øvrige styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Siden er under oppdatering

Eierrepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde  
Vara 1 Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde   
Vara 2 Turid Løvli Johnsrud Klikk for stort bilde 

 

Everksstyre 2019-2023
Leder Helge Lund  
Nestleder Asle Martin Raaen Bøe Klikk for stort bilde   
Representant Kristine Nore Klikk for stort bilde   
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde   
Representant Wivi Braathen Klikk for stort bilde 
     
Vara TPBL og Høyre    
1 Bjørn Kristian Varild Klikk for stort bilde 
2 Even Skjetne Bøe Klikk for stort bilde 
3 Knut Skinnes Klikk for stort bilde 
Vara Arbeiderpartiet    
1 Linda Aaskjær Klikk for stort bilde 
2 Finn Stølevik Klikk for stort bilde 

 

Kandidater til styret for Vestre viken helseforetak 2019-2023
Representant Geir Haukeland
Representant Ellen Fremgård
Representant Janne Johannessen

 

Representantskapet i DRBV 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde   
Vara Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde  

 

Klagenemdsmedlem i DRBV 2019-2023
Representant Ståle Løvli Klikk for stort bilde 
Vara Kristine Nore Klikk for stort bilde 

 

Villreinnemda 2019-2023
Medlem Gøril Ødegård Klikk for stort bilde 
Vara Erling Bottolfs Klikk for stort bilde 

 

Medlemmer i Ramfoss kraftlags råd
1. Representant Fred Løvli Klikk for stort bilde
2. Representant Linn Tveiten Eken Klikk for stort bilde
3. Representant Olav Skinnes Klikk for stort bilde
4. Representant Per Kristensen Klikk for stort bilde
     
Personlig vara    
1. Vara Stian Dybendal Klikk for stort bilde
2. Vara Kristine Nore Klikk for stort bilde
3. Vara Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde
4. Vara Knut E. Ringnes Klikk for stort bilde

 

Observatør Hallingporten vegfinans 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 
Vara Kjersti Aasen Engeland Klikk for stort bilde 

 

Redaksjonsmedlemmer til "under Norefjell" 2019-2023
Medlem Laila Strand
Medlem Einar Grimelid
Medlem Heidi Thorsdalen

 

Representant i fjellregionsamarbeidet 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 
Vara Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde 

 

Representant til kirkelig fellesråd 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne
Vara Gro Nore

 

Representant til stiftelsen Sigdal Museum - Folkemusikksenteret 2019-2023
Representant Kristine Nore Klikk for stort bilde 
Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud Klikk for stort bilde 

 

Representant til stiftelsen Krøderbanen 2019-2023
Representant Erik Nøkleby Klikk for stort bilde  
Vara Ann-Mari Skinnes Pedersen Klikk for stort bilde  

 

Representanter til stiftelsen Krødsheradhallen 2019-2023
1. Representant Jarle Nordby Klikk for stort bilde 
2. Representant Linda Aaskjær Klikk for stort bilde 
     
Personlig vara    
1. Vara Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde 
2. Vara Heidi Thorsdalen  Klikk for stort bilde 

 

Representanter til stiftelsen Villa Fridheim 2019-2023
1. Representant Marit Lesteberg Klikk for stort bilde 
2. Representant Torgeir Solstad Klikk for stort bilde 
     
Personlig vara    
1. Vara Gro Nore  
2. Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud Klikk for stort bilde 

 

Representanter til samarbeidsutvalgene for hjem - skole/barnehage 2019-2023
Krøderen Skole  
Representant Herman Johannes Glienke
Vara Fred Løvli
   
Krøderen Barnehage  
Representant Stian Skinnes Fossen
Vara Anders Bjerregaard
   
Noresund Skole  
Representant Even Skjetne Bøe
Vara Bjørn Kristian Nim Bråten
   
Noresund Barnehage  
Representant Bjørn Kristian Varild
Vara Gunbjørn Kjernaas

 

Representantskapsmedlem til kommunens opplæringskontor (KOB) 2019-2023
Representant Børre Jensen
Vara Lars Erik Raaen

 

Rusforebyggende utvalg 2019-2023
Leder Gunn Beate Plassen
Representant Guro Gulsvik
Representant Berit Båsum
Representant Roger Hagen
Representant Turid Løvli Johnsrud
Representant Hermann Johannes Glienke

 

Råd for eldre 2019-2023

 

Representant Laila Strand
Representant Erling Bottolfs
Representant Berit Skinnes Fossen
Vara Suppleringsvalg 13.02.20
Vara Suppleringsvalg 13.02.20

 

 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem Hanne Dybendal
Medlem Vegard Ekholdt
Medlem Eli Sørli
Vara Kristine Nore
Vara Gro Helene Glesne
Vara Inger Marie Aasen Bjerkerud

 

Utsending til årsmøtet interesseselskapet RV 2019-2023
Medlem Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 
Vara Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde 

 

Medlem i representantskapet i VestViken 110 IKS 2019-2023
Representant Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 
Vara Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde 
Infrastrukturfond Norefjell 2019-2023
Leder Åsne Rogstad Klikk for stort bilde 
Medlem Anders Bjerregaard Klikk for stort bilde 
Medlem Inge Thorrud  
Vara Maiken H. Steen Lund Klikk for stort bilde 
Vara Knut E. Ringnes Klikk for stort bilde 
Vara Ståle Løvli Klikk for stort bilde 

 

Representanter generalforsamling Hallingdal IKS 2019-2023
1. Representant Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 
1. Vara Kristine Nore Klikk for stort bilde 
2. Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde 
1. Vara Wivi Braathen Klikk for stort bilde 

 

Representant styret Hallingdal renovasjon IKS
Representant Knut Skinnes Klikk for stort bilde 
Vara Inger Merete Bjerkerud Klikk for stort bilde 
Vara Ståle Løvli  Klikk for stort bilde 

 

Representantskapet i IKA - Kongsberg - arkiv 2019-2023

Medlem

Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde 

Vara

Andreas Kagiavas Torp Klikk for stort bilde 
Vara Kjersti Aasen Engeland Klikk for stort bilde 
Styrerepresentant i M/S Kryllingen
Styrerepresentant Marit Lesteberg