Øvrige styrer, råd og utvalg 2015 - 2019

Øvrige styrer, råd og utvalg

Eierrepresentant til Buskerud Kommunerevisjon IKS
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Vara Marit Lesteberg Klikk for stort bilde
Vara Finn Stølevik Klikk for stort bilde

 

Everksstyre
Leder Fred Løvli Klikk for stort bilde
Nestleder Ranveig Høgli Klikk for stort bilde
Representant Finn Stølevik Klikk for stort bilde
Representant Olav Skinnes Klikk for stort bilde
Representant Berit Båsum Klikk for stort bilde
     
Vara Arbeiderpartiet    
1 Inge Thorrud Klikk for stort bilde
2 Line Slevikmoen Klikk for stort bilde
3 Gudleik Leir Klikk for stort bilde
Vara Høyre og TPBL    
1 Jarle Nordby Klikk for stort bilde
2 Knut Kristiansen Klikk for stort bilde

 

Heimevernsnemd
Representant Ståle Løvli Klikk for stort bilde
Representant Steinar Glesne Klikk for stort bilde

 

Kandidater til styret for Vestre viken helseforetak
Representant Geir Waaler
Representant Gro Nore
Representant Janne Johannessen
Representant Geir Haukeland

 

Representantskapet i DRBV
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Representant Linda Aaskjær Klikk for stort bilde

 

Klagenemdsmedlem i DRBV
Representant Ståle Løvli Klikk for stort bilde
Vara Kristine Nore Klikk for stort bilde

 

Villreinnemda
Representant Bjørn kristian Nim Bråten Klikk for stort bilde
Vara Hilde Hoff Skinnes  

 

Medlemmer i Ramfoss kraftlags råd
1. Representant Fred Løvli Klikk for stort bilde
2. Representant Linn Tveiten Eken Klikk for stort bilde
3. Representant Olav Skinnes Klikk for stort bilde
4. Representant Per Kristensen Klikk for stort bilde
     
Personlig vara    
1. Vara Stian Dybendal Klikk for stort bilde
2. Vara Kristine Nore Klikk for stort bilde
3. Vara Knut Martin Glesne Klikk for stort bilde
4. Vara Knut E. Ringnes Klikk for stort bilde

 

Observatør Hallingporten vegfinans
Observatør Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Vara Bjørn Henriksrud Klikk for stort bilde

 

Redaksjonsmedlemmer til "under Norefjell"
Medlem Einar Grimelid
Medlem Laila Strand
Medlem Gøril Ringnes

 

Representant i fjellregionsamarbeidet
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Vara Linda Aaskjær Klikk for stort bilde

 

Representant til kirkelig fellesråd
Representant Solveig Sæta Klikk for stort bilde
Vara Elisabeth Ørpen Klikk for stort bilde

 

Representant til stiftelsen Sigdal Museum - Folkemusikksenteret
Representant Torgeir Solstad Klikk for stort bilde
Vara Gro Nore Klikk for stort bilde

 

Representant til stiftelsen Krøderbanen
Representant Erik Nøkleby Klikk for stort bilde
Vara Ann-Mari Skinnes Pedersen Klikk for stort bilde

 

Representanter til stiftelsen Krødsheradhallen
1. Representant Linn Tveiten Eken Klikk for stort bilde
2. Representant Jarle Nordby Klikk for stort bilde
     
Personlig vara    
1. Vara Linda Aaskjær Klikk for stort bilde
2. Vara Åsne Rogstad Klikk for stort bilde

 

Representanter til stiftelsen Villa Fridheim
1. Representant Torgeir Solstad Klikk for stort bilde
2. Representant Marit Lesteberg Klikk for stort bilde
     
Personlig vara    
1. Vara Gro Nore Klikk for stort bilde
2. Vara Lailia Strand Klikk for stort bilde

 

Representanter til samarbeidsutvalgene for hjem - skole/barnehage
Krøderen Skole  
Representant Marianne Hovden
Vara Tina Beate Evenstad Paulsen
   
Krøderen Barnehage  
Representant Gøril Ødegård
Vara Stian Skinnes Fossen
   
Noresund Skole  
Representant Tone Holtet
Vara Stian Rundhaugen
   
Noresund Barnehage  
Representant Line Slevikmoen
Vara Heidi Slevikmoen

 

Representantskapsmedlem til kommunens opplæringskontor (KOB)
Representant Geir Waaler
Vara Geir Haukeland

 

Rusforebyggende utvalg
Leder Lars Erik Braaten
Representant Linn Tveiten Eken
Representant Jorun Remmen
Representant Gunn Beate Plassen
Representant Berit Båsum
Representant Kim Andrè Andersen (leder av ungdomsklubben)

 

Råd for eldre og funksjonshemmede
Representant Mari Johanne Ødegård
Representant Tor Ole Rimejordet
Representant Wigger Lihagen
Representant Solveig Skinstad
Representant Hanne Dybendal
   
Vara Kristin Bjørnstad
Vara Gerd Bjertnes
Vara Kristine Nore

 

Utsending til årsmøtet interesseselskapet RV
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Vara Linda Aaskjær Klikk for stort bilde

 

Medlem i representantskapet i VestViken 110 IKS
Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
Vara Linda Aaskjær Klikk for stort bilde
Representanter generalforsamling Hallingdal IKS
1. Representant Gustav Kalager Klikk for stort bilde
1. Vara Linda Aaskjær Klikk for stort bilde
2. Representant Solveig Sæta Klikk for stort bilde
1. Vara Per Kristensen Klikk for stort bilde

 

Representant styret Hallingdal renovasjon IKS
Representant Inger Merete Bjerkerud  
Vara Ståle Løvli Klikk for stort bilde

 

Styremedlemmer infrastrukturfond Norefjell
Leder Inge Thorud Klikk for stort bilde
Medlem Stian Dybendal Klikk for stort bilde
Medlem Geir Fladhus Bottolfs Klikk for stort bilde
     
Vara Jan Rundtom Klikk for stort bilde
Vara Ståle løvli Klikk for stort bilde
Vara Knut E. Ringnes Klikk for stort bilde

 

Styrerepresentant i M/S Kryllingen
Styrerepresentant Marit Lesteberg