Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Krødsherad kommunestyre består av 17 representanter. Kommunestyret består av følgende partier og fordeling av representanter for perioden 2015 - 2019:

Krødsherad Arbeiderparti 9 representanter
Tverrpolitisk bygdeliste 5 representanter
Krødsherad Høyre 2 representanter
Krødsherad Venstre 1 representant

       

Kommunestyret

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Kontaktinfo

Gustav Kalager
Ordfører
E-post
Mobil 995 96 569